Adiado festival ‘ENLACES’ de culturas

A Casa da América Latina co-organiza o ENLACES – Festival de Culturas Ibero-Americanas, a ter lugar de 19 a 21 de Setembro no jardim do Campo Grande.